Tin tức

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2024

29 tháng 01, 2024
🎆Gỗ Đức Tuấn xin gửi đến Quý khách hàng, Quý đối tác thông báo lịch nghỉ tết nguyên đán 2024 như sau:
⏳ 𝑻𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒏𝒈𝒉𝒊̉: 𝑻𝒖̛̀ 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐓𝐮̛ (𝟎𝟕/𝟎𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟒) đ𝒆̂́𝒏 𝒉𝒆̂́𝒕 𝐂𝐡𝐮̉ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 (𝟏𝟖/𝟎𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟒)
⌛️ 𝑻𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒍𝒂̀𝒎 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒕𝒓𝒐̛̉ 𝒍𝒂̣𝒊: 𝑻𝒉𝒖̛́ 𝐇𝐚𝐢 (𝟏𝟗/𝟎𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟒)
𝑲𝒊́𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒖́𝒄 𝑸𝒖𝒚́ 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒄𝒐́ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒄𝒂́𝒊 𝒕𝒆̂́𝒕 𝒂̂́𝒎 𝒏𝒐, 𝒉𝒂̣𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒖́𝒄 𝒃𝒆̂𝒏 𝒈𝒊𝒂 đ𝒊̀𝒏𝒉!
Hotline
ajax-loader_prj