MDF chống ẩm/HMR

MDF - HMR - HDF

MDF chống ẩm/HMR


Ván MDF chống ẩm còn có tên gọi khác là Ván HMR. MDF tiếng Anh nghĩa là : Medium Density Fibreboards ( Ván gỗ ép có tỉ trọng trung bình), còn HMR là viết tắt của High Moisture Resistance (Ván gỗ ép có tỉ trọng trung bình có độ kháng ẩm cao)

MDF chống ẩm được nhuộm chất chỉ thị màu xanh để phân biệt với hàng không chống ẩm. MDF chông ẩm có tỉ trọng ép cao (700kg/1m3 so với loại MDF thường 600-650kg/1m3). Nhờ tỉ trọng ép cao nên MDF chống ẩm có độ liên kết khít, chặt và cừng nên hạn chế được tỉ lệ thẩm thấu ẩm từ môi trường bên ngoài.

Hotline
ajax-loader_prj